פריט : 68

מכתבו של הרה"ק רבי חיים הגר מאטיניע אל הרה"ק רבי שלום משאץ. סטאניסלב תר"צ [1930].

הרה"ק רבי חיים הגר מאטיניע – ב"ר ברוך מויז'ניץ ב"ר מנחם מנדל מויז'ניץ, נולד בשנת תרכ"ד ומילדותו נודע בכשרונותיו העילויים, בגיל שלש עשרה נסמך להוראה מגדולי הדור, הגאונים בעל בית שלמה, ר"י שמעלקיש בעל בית יצחק ובעל כוכב מיעקב, בשנת תרנ"ג התמנה לאדמו"ר באטיניע הסמוכה לסטאניסלב ושימש גם כנשיא כולל בוקובינה בארץ ישראל, נודע כגאון עצום בתורה ועסק רבות עם חסידיו בחידושי תורה, נפטר בסטאניסלב בשנת תרצ"ב.
מכתב ברכה אל הרה"ק רבי שלום משאץ בלונדון לרגל נישואי בתו של הרה"ק משאץ.
דף בגודל: 2214 ס"מ. סטאניסלב, י"ב סיון ברכת חיים לפ"ק [תר"צ],

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $3,000 - $5,000
מכתבו של הרה"ק רבי חיים הגר מאטיניע אל הרה"ק רבי שלום משאץ. סטאניסלב תר"צ [1930].

הרה"ק רבי חיים הגר מאטיניע – ב"ר ברוך מויז'ניץ ב"ר מנחם מנדל מויז'ניץ, נולד בשנת תרכ"ד ומילדותו נודע בכשרונותיו העילויים, בגיל שלש עשרה נסמך להוראה מגדולי הדור, הגאונים בעל בית שלמה, ר"י שמעלקיש בעל בית יצחק ובעל כוכב מיעקב, בשנת תרנ"ג התמנה לאדמו"ר באטיניע הסמוכה לסטאניסלב ושימש גם כנשיא כולל בוקובינה בארץ ישראל, נודע כגאון עצום בתורה ועסק רבות עם חסידיו בחידושי תורה, נפטר בסטאניסלב בשנת תרצ"ב.
מכתב ברכה אל הרה"ק רבי שלום משאץ בלונדון לרגל נישואי בתו של הרה"ק משאץ.
דף בגודל: 2214 ס"מ. סטאניסלב, י"ב סיון ברכת חיים לפ"ק [תר"צ],
שורת סיום וחתימה בעצם כתי"ק של האדמו"ר. מצב טוב מאוד.

×