פריט : 64

אגרת קדש בכתב ידו וחתימתו של הרה"ק רבי חיים מקאסוב בעל 'תורת חיים'

מכתב נדיר, כתוב כולו בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי חיים מקאסוב בעל 'תורת חיים'.
כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי חיים האגר מקאסוב נולד בשנת תקנ"ה בערך לאביו הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאסוב זי"ע בעל מחבר ספה"ק 'אהבת שלום' בהרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד מקאלמייא זי"ע מתלמידי הבעש"ט הק'. הוכתר בשנת תקפ"ו לאדמו"ר וכאביו נהג נשיאותו ברמה, היה נערץ על רבני דורו. הרה"ק מאפטא קרא עליו 'מלך בן מלך' החוזה מלובלין העיד עליו'שהוא שלם במידת צדיק יסוד עולם' ורבי מאיר מפרמישלאן אמר 'לרבי חיים מקוסוב יש דעה בשמיים וכמוהו נפסקת ההלכה'. בנו בעל 'צמח צדיק' היה חתנו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. בין צדיקי החסידות שבאו להסתופף בצילו היו הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ורבי חיים מצאנז, נפטר בשנת תרי"ט. תורתו בספר תורת חיים (לוט 65).
בניו הקדושים כתבו עליו בפתח הספר תורת חיים 'אביהם של ישראל, המוציא להם מימי החסדים ושפעת ישועות, מתעלת הבריכה העליונה, והמביא את תפילתם ואת תחינתם לאביהם שבשמים, צדיק יסוד עולם, אור הגנוז והנעלם, איש אלוקים'.
דף בגודל: 1117 ס"מ. כתמים בשוליים, שיקום קטן בפינה השמאלית, ללא חסרון בטקסט.

מחיר פתיחה: $25,000
|
הערכה: $40,000 - $60,000
אגרת קדש בכתב ידו וחתימתו של הרה"ק רבי חיים מקאסוב בעל 'תורת חיים'

מכתב נדיר, כתוב כולו בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי חיים מקאסוב בעל 'תורת חיים'.
כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי חיים האגר מקאסוב נולד בשנת תקנ"ה בערך לאביו הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאסוב זי"ע בעל מחבר ספה"ק 'אהבת שלום' בהרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד מקאלמייא זי"ע מתלמידי הבעש"ט הק'. הוכתר בשנת תקפ"ו לאדמו"ר וכאביו נהג נשיאותו ברמה, היה נערץ על רבני דורו. הרה"ק מאפטא קרא עליו 'מלך בן מלך' החוזה מלובלין העיד עליו
'שהוא שלם במידת צדיק יסוד עולם' ורבי מאיר מפרמישלאן אמר 'לרבי חיים מקוסוב יש דעה בשמיים וכמוהו נפסקת ההלכה'. בנו בעל 'צמח צדיק' היה חתנו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. בין צדיקי החסידות שבאו להסתופף בצילו היו הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ורבי חיים מצאנז, נפטר בשנת תרי"ט. תורתו בספר תורת חיים (לוט 65).
בניו הקדושים כתבו עליו בפתח הספר תורת חיים '
אביהם של ישראל, המוציא להם מימי החסדים ושפעת ישועות, מתעלת הבריכה העליונה, והמביא את תפילתם ואת תחינתם לאביהם שבשמים, צדיק יסוד עולם, אור הגנוז והנעלם, איש אלוקים'.
דף בגודל: 1117 ס"מ. כתמים בשוליים, שיקום קטן בפינה השמאלית, ללא חסרון בטקסט.

×