פריט : 63

מחזורים לימים נוראים ושלש רגלים. דפוס האחים שפירא, זיטומיר תרי"ח [1858]. סט

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $2,000
מחזורים לימים נוראים ושלש רגלים. דפוס האחים שפירא, זיטומיר תרי"ח [1858]. סט מושלם.
מחזור לכל השנה כמנהג רייסין, ליטא, פולין, פיהם ומעהרין 'עם פירוש לשון אשכנז המועתק ללשון המדברת הנהוג בינינו' נדפס על ידי
השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא. זיטומיר תרי"ח (1858).
חלק ראשון לר"ה ויוכ"פ: 288 עמ'.
חלק שני לשלש רגלים: 404 עמ'. גודל: 27.5 ס"מ.
שני חלקים בכריכות 'זיטומיריות' מקוריות עם גב חדש-ישן, חלק מהשער בשני החלקים בדיו אדום.
סט שלם במצב מצוין.

×