פריט : 6

מכתב מאת הצדיק הפרוש רבי זעליק קעלעמר תרשיש – גיסו של הסבא מנובהרדוק

הצדיק רבי יהושע זעליק תרשיש (תרי"ד-ת"ש) בן רבי ישעיה בינש (מהעשרה בטלנים שבקלויז הגר"א) היה גדול בתורה ושימש כרב בכמה קהילות בליטא, פרש מהרבנות ומעניני העולם הזה ויגע בעבודת ה' בבתי המדרש בקלם ובסלבודקא. תפילותיו נודעו לשם וראו שממש היה אצלו התפשטות הגשמיות. בשנת תרצ"ז עלה ארצה, מחיבוריו נדפס ספר עין תרשיש – שלשה חלקים.

מכתב תודה וברכה בכתב יד קדשו. דף בגודל: 1723 ס"מ. כ"ח תמוז תרפ"ה. עם נקבי תיוק, . הכל בכתב יד קדשו וחתימתו.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500
מכתב מאת הצדיק הפרוש רבי זעליק קעלעמר תרשיש – גיסו של הסבא מנובהרדוק

ה
צדיק רבי יהושע זעליק תרשיש (תרי"ד-ת"ש) בן רבי ישעיה בינש (מהעשרה בטלנים שבקלויז הגר"א) היה גדול בתורה ושימש כרב בכמה קהילות בליטא, פרש מהרבנות ומעניני העולם הזה ויגע בעבודת ה' בבתי המדרש בקלם ובסלבודקא. תפילותיו נודעו לשם וראו שממש היה אצלו התפשטות הגשמיות. בשנת תרצ"ז עלה ארצה, מחיבוריו נדפס ספר עין תרשיש – שלשה חלקים.

מכתב תודה וברכה בכתב יד קדשו. דף בגודל: 1723 ס"מ. כ"ח תמוז תרפ"ה. עם נקבי תיוק, . הכל בכתב יד קדשו וחתימתו.

×