פריט : 50

הזמנה מיוחדת לחתונת בת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא. בעל 'קדושת אהרן'

הזמנה לחתונת הכלה המהוללה מרת אסתר בת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא מאת אמה הרבנית שרה שיינדל [בת הרה"ק רבי שלום יוסף מהוסיאטין] ואחי הכלה האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסאדיגורא.
אבי הכלה הרה"ק בעל 'קדושת אהרן' היה בן הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ב"ר אברהם יעקב הראשון מסאדיגורא בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, נפטר בצעירותו בגיל 36 בלבד בשנת תרע"ג. ולכן חתומים על ההזמנה אם הכלה ואחיה.
החתונה התקיימה בעיר וינא לשם נמלטו צדיקי בית רוז'ין במלחמת העולם הראשונה, ככל הנראה התקיימה החתונה בשנת תרפ"ד.
דף בגודל: 1319.5 ס"מ, מצב מצוין,

מחיר פתיחה: $400
|
הערכה: $600 - $800
הזמנה מיוחדת לחתונת בת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא. בעל 'קדושת אהרן'

הזמנה לחתונת הכלה המהוללה מרת אסתר בת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא מאת אמה הרבנית שרה שיינדל [בת הרה"ק רבי שלום יוסף מהוסיאטין] ואחי הכלה האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסאדיגורא.
אבי הכלה הרה"ק בעל 'קדושת אהרן' היה בן הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ב"ר אברהם יעקב הראשון מסאדיגורא בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, נפטר בצעירותו בגיל 36 בלבד בשנת תרע"ג. ולכן חתומים על ההזמנה אם הכלה ואחיה.
החתונה התקיימה בעיר וינא לשם נמלטו צדיקי בית רוז'ין במלחמת העולם הראשונה, ככל הנראה התקיימה החתונה בשנת תרפ"ד.
דף בגודל: 1319.5 ס"מ, מצב מצוין,
הזמנה נדירה מאוד.


×