פריט : 5

מכתב מופלא בעניני שידוכין בכתב יד הצדיק הנשגב רבי שלום מנשה מבריסק.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
מכתב מופלא בעניני שידוכין בכתב יד הצדיק הנשגב רבי שלום מנשה מבריסק. בריסק תרנ"ד (1894)


'על דבר הנכבדות… בעתים האלה, לא נכון דַּבֵּר, עדי יחזו זה את זו וישאו חן… אשליך יהבי על המוציא אסירים בכושרות, אם ממנו יתברך הוא, יזדמנו לפונדק אחד'.

בין צדיקי הדורות בקהילות ליטא נמנה בשורה הראשונה הצדיק הנשגב רבי שלום מנשה מבריסק – הוא היה דודו זקנו של הגראי"ל שטיינמאן זצ"ל וכמה פעמים שח הגראי"ל עובדות ומעשיות על גודל צדקותו (ראה עלון כאיל תערוג, אדר תשע"ה).

הגה"צ החסיד והעניו רבי שלום מנשה נולד בשנת תק"פ והתיישב בבריסק בשנת תר"י לערך, והיה סמל האמת, הענוה, ואהבת ישראל, היה ממעט בשינה ושבעה שיעורים מסר מדי יום. לבו וידו היו פתוחים לכל וסייע לכל נצרך, ת
ואר פניו היה נורא הוד והגרי"ז מבריסק העיד שכל פעם שהביט בו היה מזדעזע. נפטר בבריסק בשנת תרס"ד והמונים ובראשם הגאון רבי חיים סולובייצ'יק נהרו אחר מיטתו.

גלויית דואר משנת תרנ"ד [1894]. בכתב יד קדשו וחתימתו. מכל שורה במכתב מתנוססת צדקותו, תומתו וחכמתו.
נדיר באופן יוצא מן הכלל.

×