פריט : 45

מהדורה יחידה: אבל גדול. הספד על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין 'מספד תמרורים

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
מהדורה יחידה: אבל גדול. הספד על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין
'מספד תמרורים ואבל גדול ליהודים על מות אדונינו הרב הצדיק קדוש ישראל… המפורסם בכל קצווי ארץ מוהר"ר ישראל מרוז'ין זצלה"ה' מאת רבי אברהם תאומים אב"ד זבארז.

בין דבריו מקונן המחבר:
נישא לבבינו לעת הזאת ברעה אשר מצאתנו ביום ענן וערפל יום מארה יום ליקוי לבנה ביום ג' לחדש השני… באותו יום נפלה עטרת ראשינו, תפארת ישראל קדוש ישראל יסודתו מהררי קדש, בנן של קדושים הרב הצדיק יסוד עולם, המאיר לארץ ולדרים עליה בעוצם קדושתו, חסידותו ופרישותו פרש כנפיו על כל יושבי הארץ ואיי הים ומכנף הארץ זמירות שמענו לו להנר ישראל מרוז'ין והן בעודנו שוכן אתנו המלך… פרש סוכות שלומו עלינו למחסה ורעה אלינו לא תאונה….
המחבר היה תלמיד הגאון רבי שלמה קלוגר, .
למברג תרי"א [1851]. דפוס יחיד. [1], ל דף 24 ס"מ. קמטים בשוליים, כריכת עור חדשה נאה.
סטפנסקי רשימת ספרי חסידות מס' 1

×