פריט : 32

כתונת פסים. דפוס ראשון. לבוב תרכ"ו [1866] ביאורים על פרשיות ספר ויקרא,

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
כתונת פסים. דפוס ראשון. לבוב תרכ"ו [1866]
ביאורים על פרשיות ספר ויקרא, במדבר דברים מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה בעל התולדות.
כולל ביאורים שנדפסו על פי כתב יד ולא נדפסו בספריו הקודמים. – גם בספר זה מביא הרה"ק מפולנאה מתורת רבו הבעש"ט. הובא לדפוס על ידי רבי יעקב לווינשטיין מברדיטשוב.
לבוב תרכ"ו [1866]. דפוס ראשון. [1], מט דף 25.5 ס"מ. כריכה חדשה, מצב טוב.
סטפנסקי חסידות מס' 245

×