פריט : 26

מכתב המלצה נדיר מאת הרב הגאון איש אלוקים קדוש ה'סבא קדישא' רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי אב"ד צפת
'הגם שאין דרכי לבא במליצות, אמנם בתור יוצא מהכלל...' - כתב המלצה נדיר ביותר מאת הגאון הנודע הפוסק המקובל רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי – הסבא קדישא, עבור רבי בעריש זאלץ [ראש ישיבה ורב בצפת] לעזרו ולתמכו כי ראוי והגון הוא 'ומאד דאבה נפשי על גורל לחצו ודחקו' .

הגה"ק הסבא קדישא מהרש"א אלפאנדאר  [תקפ"ו-תר"צ] מגזע גאוני עולם, שימש כרב בקושטא, דמשק בצפת ובסוף ימיו עלה לשכון כבוד בירושלים, בה נפטר בגיל מופלג בצלילות דעת מלאה. נודע כאיש קדוש אלוקים, ובעל מופת. תקיף וקנאי בדעותיו ולא חת מפני כל, התנגד בתוקף לציונות ואגודת ישראל ולכל תיקון כל שהוא בגדרי הדת. מחיבוריו: שו"ת הסבא קדישא, שו"ת מהרש"א, אפקעתא דמלכא נגד היתר המכירה, גידולי ארץ ישראל נגד גיורי קראים ועוד.

לרבי בעריש זאלץ הנ"ל שהיה מנאמני ביתו של הסבא קדישא בצפת, לא היו ילדים הרבה שנים, לאחר שאיש אחד קינטרו בענין זה, בא בבכי לסבא קדישא ושפך לפניו שיחו, וה'סבא' הבטיחו: אל תדאג מאומה, בכח תורתינו הקדושה אני מבטיחך, כי בזה השנה תזכה לבן זכר , וכך היה! (מאמר חיות אש בתוך מסעות ירושלים אות מ).

נייר מסמכים רשמי נאה כראש הרבנים בצפת משנת תרפ"א [1921]. גודל: 2722 ס"מ. חתימת יד קדשו וחותמו,  

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000
מכתב המלצה נדיר מאת הרב הגאון איש אלוקים קדוש ה'סבא קדישא' רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי אב"ד צפת
'הגם שאין דרכי לבא במליצות, אמנם בתור יוצא מהכלל…' – כתב המלצה נדיר ביותר מאת הגאון הנודע הפוסק המקובל רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי – הסבא קדישא, עבור רבי בעריש זאלץ [ראש ישיבה ורב בצפת] לעזרו ולתמכו כי ראוי והגון הוא 'ומאד דאבה נפשי על גורל לחצו ודחקו' .

הגה"ק הסבא קדישא מהרש"א אלפאנדאר  [תקפ"ו-תר"צ] מגזע גאוני עולם, שימש כרב בקושטא, דמשק בצפת ובסוף ימיו עלה לשכון כבוד בירושלים, בה נפטר בגיל מופלג בצלילות דעת מלאה. נודע כאיש קדוש אלוקים, ובעל מופת. תקיף וקנאי בדעותיו ולא חת מפני כל, התנגד בתוקף לציונות ואגודת ישראל ולכל תיקון כל שהוא בגדרי הדת. מחיבוריו: שו"ת הסבא קדישא, שו"ת מהרש"א, אפקעתא דמלכא נגד היתר המכירה, גידולי ארץ ישראל נגד גיורי קראים ועוד.

לרבי בעריש זאלץ הנ"ל שהיה מנאמני ביתו של הסבא קדישא בצפת, לא היו ילדים הרבה שנים, לאחר שאיש אחד קינטרו בענין זה, בא בבכי לסבא קדישא ושפך לפניו שיחו, וה'סבא' הבטיחו: אל תדאג מאומה, בכח תורתינו הקדושה אני מבטיחך, כי בזה השנה תזכה לבן זכר , וכך היה! (מאמר חיות אש בתוך מסעות ירושלים אות מ).

נייר מסמכים רשמי נאה כראש הרבנים בצפת משנת תרפ"א [1921]. גודל: 2722 ס"מ. חתימת יד קדשו וחותמו,  

×