פריט : 18

קובץ דרשות - בכתב יד הגאון רבי מרדכי מיכאל יפה בעל תשובות

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $7,000 - $10,000
קובץ דרשות – בכתב יד הגאון רבי מרדכי מיכאל יפה בעל תשובות מהר"ם יפה
בין תלמידיו הגדולים של רבינו עקיבא איגר אשר הרביצו תורה במדינת אשכנז נודע לשם, הגאון רבי מרדכי מיכאל יפה אב"ד שמיגל ובסוף ימיו רב בקלויז בהמבורג. הגרמ"מ יפה נולד בקרוטושין בשנת תקס"ג, נין ונכד לגדולי ישראל ודור שמיני למהר"ל מפראג. שמונה שנים למד בישיבתו של הגר"ע איגר ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו. בשנת תר"ט נקרא להיות מהיושבים בקלויז המפורסם בהמבורג, שם ישב על התורה והעבודה והרביץ בו תורה למעלה מחמש עשרה שנה עד פטירתו בשנת תרכ"ח. מכתביו נדפסו ספר בית מנחם (קרוטושין תקצ"ד) שו"ת מהר"ם יפה (המבורג תרי"ב) והגהות בשו"ת מהר"ח אור זרוע. הגהותיו לכמה ספרי גדולי האחרונים פורסמו בבמות שונות.
תכריך דרשות לשבתות השנה כולל דרשות לשבת הגדול ולשבת שובה.
לא נדפס מעולם. מצורף לכתב היד תשובה בהלכה בכתב ידו של מהר"ם יפה וכן מכתב מאת בנו רבי מנחם מנדל יפה משנת תרכ"ו על משלוח שו"ת מר"מ יפה.
[188] עמ' 20 ס"מ. אוטוגראף. בתחילת כתב היד התאריך: תר"י [1850]. מצב טוב, שמור בתוך קופסה נאה חדשה.

×