פריט : 160

דַלַאלַה' אֶלְחַאִירִין
רמב"ם- מורה נבוכים במקור הערבי – כתב יד. המאה ה- 14 תימן 
14 דפים בכתב יד מספר 'דלאלה אלחאירין' ( دلالة الحائرين) הוא ספר מורה נבוכים במקורו הערבי באותיות עבריות כפי שיצא מתחת ידי הרמב"ם. כתב יד מהמאה הארבע עשרה.
כתבי יד תימנים של חיבוריו של הרמב"ם ידועים כמדוייקים ביותר. תיארוך כתב היד על פי מומחי מחלקת כתבי היד של הספריה הלאומית בירושלים.
הקטעים הם מחלק שני: פרקים יג-יד, יז-יח, כד-כט, לט,-מ, מה, מח.
14 דפים, נייר מזרחי, 22 שורות 2027 ס"מ. כתיבה תימנית, קרוע מעט בפינות הדפים, הושלם נייר חסר בשיקום אמנותי.

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000
דַלַאלַה' אֶלְחַאִירִין
רמב"ם- מורה נבוכים במקור הערבי – כתב יד. המאה ה- 14 תימן 
14 דפים בכתב יד מספר 'דלאלה אלחאירין' ( دلالة الحائرين) הוא ספר מורה נבוכים במקורו הערבי באותיות עבריות כפי שיצא מתחת ידי הרמב"ם. כתב יד מהמאה הארבע עשרה.
כתבי יד תימנים של חיבוריו של הרמב"ם ידועים כמדוייקים ביותר. תיארוך כתב היד על פי מומחי מחלקת כתבי היד של הספריה הלאומית בירושלים.
הקטעים הם מחלק שני: פרקים יג-יד, יז-יח, כד-כט, לט,-מ, מה, מח.
14 דפים, נייר מזרחי, 22 שורות 2027 ס"מ. כתיבה תימנית, קרוע מעט בפינות הדפים, הושלם נייר חסר בשיקום אמנותי.
[מעזבונו של ר' יוסף קאפח]
×