פריט : 159

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא כתב יד על קלף – המאה ה- 13 
דף ממסכת בבא קמא שריד על קלף שנשמר בתוך גניזת כריכות – כתב יד אשכנזי מהמאה ה-13 – תקופת רבותינו הראשונים כמאתיים שנה לפני המצאת הדפוס.
 מכיל דף פז ע"א "... בבת קטנה - פח ע"א "בקל וח[ומר]". בצד ב’ שם "[ש]אין מעש[יו]" - פח ע"ב "ר’ שמע[ון בן לקיש"] .
דף קלף קרוע מלמעלה ולכל אורך הצד החיצוני. שני טורים לעמוד, מהטור החיצוני שרד רק חצי רחבו. בטור פנימי, שרד, כנראה, כל ארכו, 33 שורות. רוחב טור: 10.5 ס"מ. מידות השטח הכתוב בערך 20.530 ס"מ.

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא כתב יד על קלף – המאה ה- 13 
דף ממסכת בבא קמא שריד על קלף שנשמר בתוך גניזת כריכות – כתב יד אשכנזי מהמאה ה-13 – תקופת רבותינו הראשונים כמאתיים שנה לפני המצאת הדפוס.
 מכיל דף פז ע"א "… בבת קטנה – פח ע"א "בקל וח[ומר]". בצד ב’ שם "[ש]אין מעש[יו]" – פח ע"ב "ר’ שמע[ון בן לקיש"] .
דף קלף קרוע מלמעלה ולכל אורך הצד החיצוני. שני טורים לעמוד, מהטור החיצוני שרד רק חצי רחבו. בטור פנימי, שרד, כנראה, כל ארכו, 33 שורות. רוחב טור: 10.5 ס"מ. מידות השטח הכתוב בערך 20.530 ס"מ.
בקטעים שלפנינו קיימים מספר שינויי נוסח בהשוואה לנוסח המצוי. תיארוך כתב היד על פי מומחי מחלקת כתבי היד של הספריה הלאומית.

×