פריט : 155

פולמוס. ספר 'פתח עינים' להיעב"ץ נגד ספר 'לוחות עדות' לרבי יהונתן אייבשיץ.

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
פולמוס. ספר 'פתח עינים' להיעב"ץ נגד ספר 'לוחות עדות' לרבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה תקט"ז [1756],

קונטרס שלם מאת הגאון רבי יעקב עמדין נגד מכתבו של הגאון רבי יחזקאל לנדא אב"ד יאמפלא בעל נודע ביהודה, הנדפס בלוחות עדות.
בספר לוחות עדות (הנמצא בסמוך) נדפס בדפים מא – מג, מכתב ארוך מאת הגאון רבי יחזקאל לנדא בעל 'נודע ביהודה' אודות ענין הקמיעות. כל קטע במכתבו מסתיים באות ע' ולכן קרא היעב"ץ לקונטרס הנוכחי
'פתח עינים'. היעב"ץ מעתיק דברי הנודע ביהודה ועליהם מגיב בחריפות.
החלק הראשון ובו ההשגות על הנודע ביהודה כולל את הדפים א-יג. משם ואילך: מכתב מבעל 'פני יהושע' לרבי אריה ליב אב"ד אמשטרדם, טופס החרם של חכמי בראד, גביית עדות ונוסח הקמיע שהיה בידי בתו של קלמן צעל בהמבורג, ותחינה שייסד רבי יהונתן אייבשיץ על הריון המלכה יוליאנה אשת פרידריך החמישי מלך דנמרק שגם בה היעב"ץ מצא רמזים שבתאיים.
קונטרס זה הוא המשך והשלמה לספרו
'שבירת לוחות האון' נגד לוחות עדות.
[אלטונה תקט"ז] בבית המחבר. טז דף. 19 ס"מ. שיקומים אמנותיים קלים בדף הראשון והאחרון, מצב טוב,
יקר המציאות.

×