פריט : 150

מכתב מאת הרה"ק בעל המופת רבי יחיאל מיכל מסאסוב נכד הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי יחיאל מאיר [מעיר] מסאסוב
האדמו"ר רבי יחיאל מיכל מסאסוב [תר"ל-תר"פ]התפרסם במופתיו והמונים נהרו אליו לקבל את ברכותיו. בנו השני של רבי שלמה מסאסוב בן הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק חתן השר שלום מבלז.
עד גיל שבע היה אילם ולהפצרת אמו קרא לו אביו במוצאי יום כיפור והחל ללמדו א"ב לעיני כל הקהל ומאז למד תורה ואף עבר לפני התיבה. אחרי פטירת אביו היה אדמו"ר בלבוב.
נייר מסמכים אישי: 2314 ס"מ, נכתב עוד בחיי אביו.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
מכתב מאת הרה"ק בעל המופת רבי יחיאל מיכל מסאסוב נכד הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי יחיאל מאיר [מעיר] מסאסוב
האדמו"ר רבי יחיאל מיכל מסאסוב [תר"ל-תר"פ]
התפרסם במופתיו והמונים נהרו אליו לקבל את ברכותיו. בנו השני של רבי שלמה מסאסוב בן הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק חתן השר שלום מבלז.
עד גיל שבע היה אילם ולהפצרת אמו קרא לו אביו במוצאי יום כיפור והחל ללמדו א"ב לעיני כל הקהל ומאז למד תורה ואף עבר לפני התיבה. אחרי פטירת אביו היה אדמו"ר בלבוב.
נייר מסמכים אישי: 2314 ס"מ, נכתב עוד בחיי אביו.
מצב טוב מאוד, נדיר ביותר.


×