פריט : 148

מכתב נדיר מהרה"ק רבי ברוך סאפרין מקומרנא

מכתב מאת הרה"ק רבי ברוך סאפרין – האדמו"ר האחרון בשושלת קומרנא לפני השואה.
הרה"ק רבי ברוך סאפרין מקאמרנא בהרה"ק רבי שלום בהרה"ק רבי יעקב משה בהרה"ק רבי אליעזר צבי בעל בן ביתי ודמשק אליעזר בהרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנא, נולד בשנת תרע"ד וגדל בבית סבו רבי ישראל הינוקא מסטולין. בשנת תרצ"ז הוכתר לאדמו"ר על פי צוואת אביו, על אף שהיה צעיר הבנים והוא בן כ"ג בלבד. גדולי תורה וחסידות קבלו את מרותו. בפרוץ המלחמה סייע בכל כוחו ליהודים ומכר כל אוצרות אבותיו כדי לפרנסם, ואף נותר עם חסידיו בעת צרה, נורה בבית הקברות בסאמבור בז' סיון תש"ג, הי"ד.

דף בגודל: 1422 ס"מ, מצב טוב. שורה וחצי אחרונות בכתב יד קדשו וחתימתו בדיו ירוק, הודעה על קבלת פדיון נפש והבעת צער על האנטישמיות ממנה סובלים עדת חסידיו בפולין.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $2,500
מכתב נדיר מהרה"ק רבי ברוך סאפרין מקומרנא


מכתב מאת הרה"ק רבי ברוך סאפרין – האדמו"ר האחרון בשושלת קומרנא לפני השואה.
הרה"ק רבי ברוך סאפרין מקאמרנא בהרה"ק רבי שלום בהרה"ק רבי יעקב משה בהרה"ק רבי אליעזר צבי בעל בן ביתי ודמשק אליעזר בהרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנא, נולד בשנת תרע"ד וגדל בבית סבו רבי ישראל הינוקא מסטולין. בשנת תרצ"ז הוכתר לאדמו"ר על פי צוואת אביו, על אף שהיה צעיר הבנים והוא בן כ"ג בלבד. גדולי תורה וחסידות קבלו את מרותו. בפרוץ המלחמה סייע בכל כוחו ליהודים ומכר כל אוצרות אבותיו כדי לפרנסם, ואף נותר עם חסידיו בעת צרה, נורה בבית הקברות בסאמבור בז' סיון תש"ג, הי"ד.

דף בגודל: 1422 ס"מ, מצב טוב. שורה וחצי אחרונות בכתב יד קדשו וחתימתו בדיו ירוק, הודעה על קבלת פדיון נפש והבעת צער על האנטישמיות ממנה סובלים עדת חסידיו בפולין.
'והזכיר אותכם על הציון קדוש ביומא דהלולא של כ"ק אאז"ק הקדוש בעל דמשק אליעזר זללה"ה'.

×