פריט : 141

'תעודת המתייצב לשרות העם' של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב  זצ"ל, שנת 1948.
התעודה הונפקה על ידי 'מרכז המפקד לשרות העם' הסוכנות הלאומית והועד הלאומי.

סמוך להקמת המדינה חוקק חוק גיוס חובה ולצדו חוק 'תורתו אומנותו' הנותן פטור משירות צבאי לבני הישיבות, או פטור מטעמים סוציאלים אחרים, ההסדר היה שבני הישיבות מתייצבים בלשכת הגיוס ומקבלים דיחוי מיידי לפי כללים שונים.
כך גם נהג הגאון רבי יוסף שלום אלישיב - בכ"ב חשון תש"ט (24/11/1948) הוא התייצב בלשכת הגיוס בירושלים, וקיבל פטור משירות בצבא.

התעודה כוללת את פרטיו האישיים של הרב אלישיב, שנת לידה, גובה, מצב משפחתי, ילדים, כתובת מגורים, מקצוע, מקום עבודה וסיבת שיחרורו וכו'עם תמונתו (בגיל 38)וחתימת ידו המלאה.

8 עמ' 812 ס"מ. מעטפת כחולה מקורית, בשלמות עם התמונה והבולים. הכל במצב מצוין.

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $7,000 - $10,000
'תעודת המתייצב לשרות העם' של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב  זצ"ל, שנת 1948.
התעודה הונפקה על ידי 'מרכז המפקד לשרות העם' הסוכנות הלאומית והועד הלאומי.

סמוך להקמת המדינה חוקק חוק גיוס חובה ולצדו חוק 'תורתו אומנותו' הנותן פטור משירות צבאי לבני הישיבות, או פטור מטעמים סוציאלים אחרים, ההסדר היה שבני הישיבות מתייצבים בלשכת הגיוס ומקבלים דיחוי מיידי לפי כללים שונים.
כך גם נהג הגאון רבי יוסף שלום אלישיב – בכ"ב חשון תש"ט (24/11/1948) הוא התייצב בלשכת הגיוס בירושלים, וקיבל פטור משירות בצבא.

התעודה כוללת את פרטיו האישיים של הרב אלישיב, שנת לידה, גובה, מצב משפחתי, ילדים, כתובת מגורים, מקצוע, מקום עבודה וסיבת שיחרורו וכו'
עם תמונתו (בגיל 38)
וחתימת ידו המלאה.

8 עמ' 812 ס"מ. מעטפת כחולה מקורית, בשלמות עם התמונה והבולים. הכל במצב מצוין.

×