פריט : 132

מכתב חידושי תורה נדיר בכתב יד הגאון רבי יצחק מאלצאן בעל סדור 'אשי ישראל' להגר"א
מכתב חידושי תורה ארוך בעניני שבת מאת גאון ההלכה והמוסר מגדולי מפיצי כתבי הגר"א ותנועת המוסר בכתב יד וחתימת הגאון רבי יצחק מאלצאן.

הגאון רבי יצחק מלצן (תרי"ד-תרע"ו) בעל ספר שביתת השבת ועוד בן המגיד מסלוצק בעל ספר אבן שלמה (ליקוטים מהגר"א) תלמיד הגאון רבי ישראל סלנטר, מהעשרה הראשונים של כולל האברכים בסלבודקא, שימש זמן מה כמורה הוראה בקלם ושנתיים ישב בראדין ושימש גם כבוחן בישיבה.
היה גאון מופלג ובקי עצום עד שרבו הגרי"ס אמר שבמקום שרבי יצחק נמצא אין צורך בש"ס (תנועת המוסר ח"ב עמ' 312) נודע בהפצת כתבי הגר"א ובעיקר יצא שמו לתהילה בהדפסת סדור 'אשי ישראל' – סדור הגר"א עם פירושו 'שיח יצחק'. המכתב נשלח מימי שבתו בסלבודקא, אל ידידו רבי יעקב דוד ראפפורט, חתן הגאון רבי יוסף זכריה שטרן.
4 עמ'. כל עמ' בגודל: 2013 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $3,000
מכתב חידושי תורה נדיר בכתב יד הגאון רבי יצחק מאלצאן בעל סדור 'אשי ישראל' להגר"א
מכתב חידושי תורה ארוך בעניני שבת מאת גאון ההלכה והמוסר מגדולי מפיצי כתבי הגר"א ותנועת המוסר בכתב יד וחתימת הגאון רבי יצחק מאלצאן.

הגאון רבי יצחק מלצן (תרי"ד-תרע"ו) בעל ספר שביתת השבת ועוד בן המגיד מסלוצק בעל ספר אבן שלמה (ליקוטים מהגר"א) תלמיד הגאון רבי ישראל סלנטר, מהעשרה הראשונים של כולל האברכים בסלבודקא, שימש זמן מה כמורה הוראה בקלם ושנתיים ישב בראדין ושימש גם כבוחן בישיבה.
היה גאון מופלג ובקי עצום עד שרבו הגרי"ס אמר שבמקום שרבי יצחק נמצא אין צורך בש"ס (תנועת המוסר ח"ב עמ' 312) נודע בהפצת כתבי הגר"א ובעיקר יצא שמו לתהילה בהדפסת סדור 'אשי ישראל' – סדור הגר"א עם פירושו 'שיח יצחק'. המכתב נשלח מימי שבתו בסלבודקא, אל ידידו רבי יעקב דוד ראפפורט, חתן הגאון רבי יוסף זכריה שטרן.
4 עמ'. כל עמ' בגודל: 2013 ס"מ. מצב טוב.

×