פריט : 129

איל משולש להגר"א - על חכמת המשולשים וההנדסה. דפוס ראשון. ביאור על

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500
איל משולש להגר"א – על חכמת המשולשים וההנדסה. דפוס ראשון.

ביאור על חכמת המשולשים וההנדסה ובתוכו ג"כ כמה כללי תכונה ואלגברה אשר נמצא באמתחת הגאון החסיד הגדול המפורסם בכל קצוי ארץ רבן של כל בני הגולה מוה' אליהו מווילנא. ונדפס על פי עצם כתב ידו עם ביאורים מאת רבי שמואל אב"ד לוקניק.
עם הסכמה והקדמה ארוכה בשם 'דרך הפתח' מאת רבי יעקב משה מסלונים נכד הגר"א.
ז"ל תלמידו רבי ישראל משקלוב בהקדמת פאת השולחן 'כה אמר [הגר"א] כל החכמות נצרכים לתורתינו הק' וכלולים בה
וידעם כולם לתכליתם והזכירם, חכמת אלגעברע ומשולשים והנדסה וכו' [וכ"כ רמ"מ משקלוב בהקדמת פירוש הגר"א על אבות].
ווילנא והוראדנא תקצ"ד [1834]. מהדורה ראשונה. [עד שנת תשכ"ה הספר לא נדפס שנית].
 [7], לא דף. 21 ס"מ. חתימות ורישומי בעלים, והערות בכתב יד. בשער הספר ובדף האחרון חתימת הגביר הצדיק
רבי אפרים פישל הלוי מקאליש – האדמו"ר רבי חנוך העניך מאלכסנדר נמנה על צאצאיו – ראה בראש ספר חשבה לטובה.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א מס' 862

×