פריט : 128

קונטרס מסורות לכתיבת נביאים וכתובים על קלף על פי דעת הגר"א בכתב יד רבי שלום שכנא יעלין מגדולי בעלי המסורה האחרוונים
קונטרס בכתב יד - גדול בעלי המסורה בדורות האחרונים רבי שלום שכנא יעלין אביו של הגאון בעל "יפה עינים" על הש"ס ובו רשימת מסורות בנביאים וכתובים על פי סדר א"ב לפי שרשי המלים.
מאז הנהיג הגר"א כתיבת נביאים וכתובים על קלף התעוררה שאלת מסורת הנ"ך וכתיבתו המדוייק, בעוד שבספר תורה היו תיקוני סופרים מוגהים ומדויקים, לא כך היה המצב בספרי הנ"ך. כדי לפתור בעיה זו שלחו גדולי חכמי ירושלים מיוצאי בית מדרשו של הגר"א הגאון רבי זונדל סלנט וחתנו הגר"ש סלנט את רבי שלום שכנא יעלין אבי בעל יפה עינים לעיר חלב לבדוק את נוסח נוסח הכתר של בן אשר שהיה שמור שם שנים רבות, ומאז החלו הנוהגים על פי דעת הגר"א לכתוב ספרי נביאים וכתובים על פי אותה מסורת אותה הביא וקבע רבי שלום שכנא.
רבי שלום שכנא יעלין מסקידל (תק"ל – תרל"ד) היה גדול בעלי המסורה בדורות האחרונים. בקיאותו הרבה בנוסח המקרא, על חסרותיו ויתירותיו, קרי וכתיב ושאר עניני המסורה הקנו לו שם עולם במקצוע זה, גדולי דורו הפנו אליו שאלות בענינים אלו וכעדות בנו בעל יפה עינים (בהקדמת ספר קול אריה) היה בקי עצום בעניני מסורות ודיני סת"ם.
44 עמ' בגודל 2012 ס"מ. בשני דפים קרע קטן עם חסרון.

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000
קונטרס מסורות לכתיבת נביאים וכתובים על קלף על פי דעת הגר"א בכתב יד רבי שלום שכנא יעלין מגדולי בעלי המסורה האחרוונים
קונטרס בכתב יד – גדול בעלי המסורה בדורות האחרונים רבי שלום שכנא יעלין אביו של הגאון בעל "יפה עינים" על הש"ס ובו רשימת מסורות בנביאים וכתובים על פי סדר א"ב לפי שרשי המלים.
מאז הנהיג הגר"א כתיבת נביאים וכתובים על קלף התעוררה שאלת מסורת הנ"ך וכתיבתו המדוייק, בעוד שבספר תורה היו תיקוני סופרים מוגהים ומדויקים, לא כך היה המצב בספרי הנ"ך. כדי לפתור בעיה זו שלחו גדולי חכמי ירושלים מיוצאי בית מדרשו של הגר"א הגאון רבי זונדל סלנט וחתנו הגר"ש סלנט את רבי שלום שכנא יעלין אבי בעל יפה עינים לעיר חלב לבדוק את נוסח נוסח הכתר של בן אשר שהיה שמור שם שנים רבות, ומאז החלו הנוהגים על פי דעת הגר"א לכתוב ספרי נביאים וכתובים על פי אותה מסורת אותה הביא וקבע רבי שלום שכנא.
רבי שלום שכנא יעלין מסקידל (תק"ל – תרל"ד) היה גדול בעלי המסורה בדורות האחרונים. בקיאותו הרבה בנוסח המקרא, על חסרותיו ויתירותיו, קרי וכתיב ושאר עניני המסורה הקנו לו שם עולם במקצוע זה, גדולי דורו הפנו אליו שאלות בענינים אלו וכעדות בנו בעל יפה עינים (בהקדמת ספר קול אריה) היה בקי עצום בעניני מסורות ודיני סת"ם.
44 עמ' בגודל 2012 ס"מ. בשני דפים קרע קטן עם חסרון.

×