פריט : 127

מכתב נדיר בכתב יד הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא - אסיפת ראשי הישיבות בהשתתפות הגה"צ חפץ חיים שליט"א / מצבו של בעל 'מרחשת' / ענינים אישיים של הגרח"ע

בשבוע העבר כתבתי לרומעכ"ת דבר אסיפת הרמי"ם אחר חג הפסח... וגם ועד הישיבות ושאר ענינים כלליים, בהאסיפה השתתף גם הגה"צ חפץ חיים שליט"א, על פי האסיפה נשלחו טלגרמות להצענטראל והדזאינט ולאגודת הרבנים לעוררם להתבונן על דבר המשך קיום מוסדות התורה.

מכתב מרשים ונדיר באופן יוצא מן הכלל בכתב יד גאון הגולה הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא. במכתב ארוך ומופלא זה אנו מקבלים דוגמא חיה לאישיותו הכבירה של הגרח"ע, המכתב עוסק בדאגה לכלל ולפרט ואף נותן צוהר לעולמו האישי.

בהמשך המכתב מבקש הגרח"ע לסייע בידי הגאון רבי חנוך העניך אייגש בעל 'מרחשת' אשר אשתו חולה וצריך ליסוע לעסוק ברפואות 'אחלה לשים לב לתמוך אדם גדול שכמותו בצר לו'.
ובהמשך הואמשתף אותו במצבו האישי 'הנני עיף ויגע מאוד ועלי באמת לנסוע מזה, אבל הבחירות להקהילות עצרוני... אחשוב הפעם לנסוע לחו"ל, כי גם בדרוזגעניק [עיירת נופש ליד וילנא] הדריכוני מנוחה ולא מצאתי מנוח...'.
נייר מסמכים. 2621 ס"מ. אייר תרפ"ח. מכתב מרשים באופן יוצא מן הכלל, מצב מצוין.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $2,500
מכתב נדיר בכתב יד הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא – אסיפת ראשי הישיבות בהשתתפות הגה"צ חפץ חיים שליט"א / מצבו של בעל 'מרחשת' / ענינים אישיים של הגרח"ע

בשבוע העבר כתבתי לרומעכ"ת דבר אסיפת הרמי"ם אחר חג הפסח… וגם ועד הישיבות ושאר ענינים כלליים, בהאסיפה השתתף גם הגה"צ חפץ חיים שליט"א, על פי האסיפה נשלחו טלגרמות להצענטראל והדזאינט ולאגודת הרבנים לעוררם להתבונן על דבר המשך קיום מוסדות התורה.

מכתב מרשים ונדיר באופן יוצא מן הכלל בכתב יד גאון הגולה הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא. במכתב ארוך ומופלא זה אנו מקבלים דוגמא חיה לאישיותו הכבירה של הגרח"ע, המכתב עוסק בדאגה לכלל ולפרט ואף נותן צוהר לעולמו האישי.

בהמשך המכתב מבקש הגרח"ע לסייע בידי הגאון רבי חנוך העניך אייגש בעל

'מרחשת' אשר אשתו חולה וצריך ליסוע לעסוק ברפואות 'אחלה לשים לב לתמוך אדם גדול שכמותו בצר לו'.
ובהמשך הוא
משתף אותו במצבו האישי

'הנני עיף ויגע מאוד ועלי באמת לנסוע מזה, אבל הבחירות להקהילות עצרוני… אחשוב הפעם לנסוע לחו"ל, כי גם בדרוזגעניק [עיירת נופש ליד וילנא] הדריכוני מנוחה ולא מצאתי מנוח…'.
נייר מסמכים. 2621 ס"מ. אייר תרפ"ח. מכתב מרשים באופן יוצא מן הכלל, מצב מצוין.


×