פריט : 121

 הספר הראשון! שנדפס מרבינו האלשיך הקדוש. חבצלת השרון - קושטא – צפת

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $18,000
 הספר הראשון! שנדפס מרבינו האלשיך הקדוש. חבצלת השרון – קושטא – צפת שכ"ג [1563]
ספר יקר המציאות – 'פירוש דניאל הנקרא חבצלת השרון חברו החכם השלם החסיד והעניו כמה"ר משה אלשיך נר"ו תושב עיר צפת'.
[קושטא] שכ"ג [1563]. דפוס ראשון.
בהקדמתו כותב האלשיך הקדוש שראה לפניו שני דרכים, או להיות ספון בבית המדרש ולהגות בש"ס ופוסקים או '
להיות דורש טוב לעמו' ובחר בדרך זה, וכך דרש מדי שבת בשבתו, ובמוצאי שבת היה מעלה את הדברים על הכתב – זו ללא ספק הקדמה היסטורית המכניסה אותנו לנבכי התלבטויותיו של אבי הדרשנים, אם להיות רב או דרשן.
[116] דף. 19.5 ס"מ. מעט נקבי עש, חלק משוקמים. מעט שיקומי נייר בשער, חתימות בעלים עתיקות. כריכת עור נאה.
יערי סבור וכך התקבל שהספר נדפס בקןשטא [ראה: יערי, קושטא 165] החוקר שטיינשניידר ועוד חוקרים בעקבותיו כתבו שהספר נדפס בצפת.
 
[אוסף לונצר – ואלמדונה]
כתבי האלשיך הקדוש
'זה משה האיש הנודע בשערים המצוינים – ראש הדרשנים והפרשנים הרב המפורסם מהור"ר משה אלשיך, אשר האיר עיני ישראל בפירושיו לכל כ"ד ספרים ולא נמצא כמוהו בכל פירושי המפרשים, דבר השוה לכל נפש, גדולי ישראל ובינונים ואפילו עלהו לא יבול, שגם עמי הארץ, כולם נהנים מאוד לשמוע פירושיו ומתאספים עדרים עדרים בכל שבת ורגל, ועל פי פירושיו מצאו הדרשנים מקום ויתד נאמן להשען, ומתוך דבריו המתוקים מאוד לחיך ונכנסים ללב מצאו המוכיחים גם כן ידיעה להוכיח את העם… [הסכמת בעל 'נודע ביהודה ל'תורת משה', קרלסרואה תק"ל].

×