פריט : 116

סדר סליחות, הושענות ופיוטים כמנהג קאשטיליה הקדמון
כתב יד נהדר משנת תקמ"ח [1788] עם כריכה מקורית ואמנותית
'סדר הסליחות שאומרים בכל לילה אחר תפילת ערבית ממוצאי ר"ח אב עד יום הכפורים וסדר הקפות של יום הושענא רבא כמנהג בני קאסטיליא ופזמונים לחתן תורה ובראשית בשמחת תורה, סדר פיטום הקטורת שאומרים בזמן הדבר בר מינן וסדר מנחת תענית ציבור'.

כידוע ארץ ספרד התחלקה בתקופות שונות לכמה ממלכות, בהם היו קהילות יהודיות ולכל אחד מנהגים ונוסחאות משלו, המנהגים המרכזיים שבהם היו: מנהג קאשטיליה, מנהג קטלוניה, מנהג אראגון ומנהג פורטוגל,המנהג השונה ביותר משאר המנהגים הוא מנהג קאשטיליה, בעיקר בכמות הפיוטים המצומצמת.

בתפילת 'אבינו שבשמים' נמצאת פיסקא הנותנת חרך לעולמם של יהודי ספרד תחת הנצרות והכנסיה וזה נוסחה 'אבינו שבשמים תן בלב האפיפיור ובלב כל יועציו ושריו וחשמניו ומנהיגיו רחמנות להיטיב לנו'.

בראש כתב היד שער מצויר עם מסגרת נאה ובדף 2 נוסח הקדשה לבית הכנסת עם מסגרת מעוטרת בשני השערים מציון פרט השנה – תקמ"ח [1788].

[2], סט, [1] דף. 1318 ס"מ, נייר עבה, כתיבה מרובעת נאה, עם ניקוד. בדפים בודדים כתמי שימוש. כרוך בכריכת עור מקורית עם הטבעות זהב, הטבעת שם בעלים L. D. R טסי ברזל בפינות (סה"כ 8 טסים) ואבזמים לסגירה – הכל נשמר בשלמות מקסימלית.

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
סדר סליחות, הושענות ופיוטים כמנהג קאשטיליה הקדמון
כתב יד נהדר משנת תקמ"ח [1788] עם כריכה מקורית ואמנותית
'סדר הסליחות שאומרים בכל לילה אחר תפילת ערבית ממוצאי ר"ח אב עד יום הכפורים וסדר הקפות של יום הושענא רבא כמנהג בני קאסטיליא ופזמונים לחתן תורה ובראשית בשמחת תורה, סדר פיטום הקטורת שאומרים בזמן הדבר בר מינן וסדר מנחת תענית ציבור'.

כידוע ארץ ספרד התחלקה בתקופות שונות לכמה ממלכות, בהם היו קהילות יהודיות ולכל אחד מנהגים ונוסחאות משלו, המנהגים המרכזיים שבהם היו: מנהג קאשטיליה, מנהג קטלוניה, מנהג אראגון ומנהג פורטוגל,
המנהג השונה ביותר משאר המנהגים הוא מנהג קאשטיליה, בעיקר בכמות הפיוטים המצומצמת.

בתפילת 'אבינו שבשמים' נמצאת פיסקא הנותנת חרך לעולמם של יהודי ספרד תחת הנצרות והכנסיה וזה נוסחה 'אבינו שבשמים תן בלב האפיפיור ובלב כל יועציו ושריו וחשמניו ומנהיגיו רחמנות להיטיב לנו'.

בראש כתב היד שער מצויר עם מסגרת נאה ובדף 2 נוסח הקדשה לבית הכנסת עם מסגרת מעוטרת בשני השערים מציון פרט השנה – תקמ"ח [1788].

[2], סט, [1] דף. 1318 ס"מ, נייר עבה, כתיבה מרובעת נאה, עם ניקוד. בדפים בודדים כתמי שימוש. כרוך בכריכת עור מקורית עם הטבעות זהב, הטבעת שם בעלים L. D. R טסי ברזל בפינות (סה"כ 8 טסים) ואבזמים לסגירה – הכל נשמר בשלמות מקסימלית.
×