פריט : 110

 מכתב מעניין מאת רבי יהושע ציטראן אב"ד בוסעמרין – שושלת דאראג.


'יבואו ימי החורף ובבית מדרשנו צריכים אנו להסיק למען יוכלו התלמידים ללמוד'
מכתב ארוך וחשוב מאת הרה"ג בנש"ק רבי יהושע ציטראן אב"ד בעסמרין בן הרה"ק רבי זאב וואלף ציטראן אב"ד דאראג - חתן הרה"ק רבי שמואל פרנקל מדאראג בעל 'אמרי שפר'.
המכתב נותן לנו צוהר לדאגת רבני הונגריה עבור צרכי תלמידיהם – בין היתר כותב הרב מבוסעמרין שיש בישיבתו 41 תלמידים 'אשר רובם ככולם המה בני עניים ודלים שאין להם לשלם בית מלון' ולכל בחור יש איזה 'ימים' שאין לו בעל בית לאכול אצלו. מהכסף שהתקבל כבר הוא מספר,לקחתי לבחור אחד עבור מנעלים לרגליו, כי היה הולך כמעט יחף וגם לאחד איזה מלבוש, להתלמוד תורה שילמתי שכר לימוד לבן עני אחד וכו'.
נייר מסמכים אישי בגודל: 1422 ס"מ. כתוב משני צדי הדף. בוסמערין תרפ"ה [1925] מצב מצוין.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $700 - $1,000

 מכתב מעניין מאת רבי יהושע ציטראן אב"ד בוסעמרין – שושלת דאראג.


'יבואו ימי החורף ובבית מדרשנו צריכים אנו להסיק למען יוכלו התלמידים ללמוד'
מכתב ארוך וחשוב מאת הרה"ג בנש"ק רבי יהושע ציטראן אב"ד בעסמרין בן הרה"ק רבי זאב וואלף ציטראן אב"ד דאראג – חתן הרה"ק רבי שמואל פרנקל מדאראג בעל 'אמרי שפר'.
המכתב נותן לנו צוהר לדאגת רבני הונגריה עבור צרכי תלמידיהם – בין היתר כותב הרב מבוסעמרין שיש בישיבתו 41 תלמידים 'אשר רובם ככולם המה בני עניים ודלים שאין להם לשלם בית מלון' ולכל בחור יש איזה 'ימים' שאין לו בעל בית לאכול אצלו. מהכסף שהתקבל כבר הוא מספר,
לקחתי לבחור אחד עבור מנעלים לרגליו, כי היה הולך כמעט יחף וגם לאחד איזה מלבוש, להתלמוד תורה שילמתי שכר לימוד לבן עני אחד וכו'.
נייר מסמכים אישי בגודל: 1422 ס"מ. כתוב משני צדי הדף. בוסמערין תרפ"ה [1925] מצב מצוין.

×