פריט : 10

'תגדל הרחמנות על בנך' - מכתב בעצם כתב יד הרה"ק רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלובלין (1932)
המכתב נשלח לאב אשר לבנו היה קשיי פרנסה והיה מוכרח לעזוב את חנותו מחמת 'רדיפות בעל הבית' ולחפש מקום אחר. האדמו"ר מפציר באב שירחם על בנו ויבא לעזרתו.

הרה"ק רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלובלין (תרל"ג-תש"א) מגדולי אדמור"י פולין בדורו, בן הרה"ק רבי אברהם איגר מלובלין בעל שבט מיהודה בן הרה"ק רבי ליבלי איגר מלובלין בן הרה"ג רבי שלמה איגר אב"ד פוזנא בן הגאון רבי עקיבא איגר. התחנך על ברכי אביו וזקנו. לאחר פטירת אביו בשנת תרע"ד ישב על כסאו ואלפים נהרו לחסות בצילו. היה גאון מופלג בתורה ושקדן עצום. פרסם 'תקנה נחוצה' להציל את הסוחרים מאיסור ריבית וכל גדולי פולין וגאליציה נשאו ונתנו בדבריו.
דף בגודל: 1320 ס"מ

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,500 - $2,000
'תגדל הרחמנות על בנך' – 
מכתב בעצם כתב יד הרה"ק רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלובלין (1932)
המכתב נשלח לאב אשר לבנו היה קשיי פרנסה והיה מוכרח לעזוב את חנותו מחמת 'רדיפות בעל הבית' ולחפש מקום אחר. האדמו"ר מפציר באב שירחם על בנו ויבא לעזרתו.

הרה"ק רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלובלין (תרל"ג-תש"א) מגדולי אדמור"י פולין בדורו, בן הרה"ק רבי אברהם איגר מלובלין בעל שבט מיהודה בן הרה"ק רבי ליבלי איגר מלובלין בן הרה"ג רבי שלמה איגר אב"ד פוזנא בן הגאון רבי עקיבא איגר. התחנך על ברכי אביו וזקנו. לאחר פטירת אביו בשנת תרע"ד ישב על כסאו ואלפים נהרו לחסות בצילו. היה גאון מופלג בתורה ושקדן עצום. פרסם 'תקנה נחוצה' להציל את הסוחרים מאיסור ריבית וכל גדולי פולין וגאליציה נשאו ונתנו בדבריו.
דף בגודל: 1320 ס"מ
הכל בכתב יד קדשו וחתימתו, חיזוקי נייר בקיפולי הדף ללא חסרון.


×