Lot : 84

קערית האוכל והכף של הרה"ק ובעל המופת האדמו"ר מריבניץ זצ"ל.

Start price: $3,000
|
Est. Price: $5,000 - $7,000
קערית אוכל וכף שהיו בשימושו של הצדיק פועל הישועות האדמו”ר הקדוש מריבניץ (רימניץ) בעת שהיה אוכל על שלחנו הטהור.
קערית מעוטרת במסגרת עלים ופרחים וכף עשויה מפלדת אל חלד.
הרה”ק רבי חיים זנוויל אברמוביץ מריבניץ – הריבניצער רבי – נולד בבוטשאן שברומניה בשנת תרנ”ז, נתייתם בילדותו וגדל אצל הרה”ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט שאמר עליו שהוא בנו יחידו, גר בריבניץ (כיום מולדובה, אז אוקראינה) וכבר מנערותו נהג בקדושה ובטהרה, טבל בנהרות קפואות, ובחירוף נפש נסע ממקום למקום תחת עיני השלטון הקומוניסטי למול את ילדי ישראל ולשחוט כהלכה, גם בתקופת השלטון הנאצי שרד בדרך פלא, בתקופה זו התפרסם כפועל ישועות ומעשיות רבות יש על כך.
רק בשנת תשל”ג הסכים לעזוב את רוסיה, תחילה ישב בארץ ישראל ולאחמ”כ בארה”ב שם המשיך בדרכו המיוחדת, רבים ששיחרו לפתחו מכל קצוות לקבל עצה ברכה וישועה העידו שראו אצלו ממש רוח הקדש. נפטר בשנת תשנ”ו בעיר מונסי ולקברו נוהרים המונים.
הרה”ק מריבניץ מיעט מאוד באכילה וכפי שהעידה רעייתו הרבנית ‘הוא יכול היה שלא לאכול ימים שלמים’ ובימים שאכל, אכל רק פעם אחת ביום וגם זה במידות מדודות ובכוונות רוחניות עצומות.
מצורף אישור של המשמש בקדש על גבי תמונה בה נראה מונח הכף והקערית, ובצדו השני מעיד שכ”ק האדמו”ר מריבניץ השתמש בכף וקערית אלו שבתמונה.
×