Lot : 74

אגרת ברכה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי חיים מקאסוב הי"ד.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
אגרת ברכת השנים בעצם כתב יד קדשו של הרה”ק רבי חיים הגר מקאסוב.
האגרת מיום ב’ האזינו [ג’ תשרי- צום גדליה] שנת תרפ”ט
הנה ברך לקחתי וברך השיבנה, יה”ר שכהד”ג יכתב ויחתם בספרן של צדיקים הוא וביתו כאשר עם נפשו לטובה ונזכה לראות גו”צ ולעלות לציון ברנה במהרה … המצפה לישועה כללית במהרה, הק’ חיים בהרב הצדיק מקאסוב לעי”צ [-לזכר עולם יהיה צדיק].
הרה”ק רבי חיים מקוסוב הי”ד בן הרה”ק רבי משה מקוסוב בעל ‘לקט עני’ ב”ר יעקב שמשון מקוסוב ב”ר חיים מקוסוב הראשון בעל ‘תורת חיים’ בן רבי מנחם מנדל מקוסוב בעל ספר ‘אהבת שלום’. התחנך בבית זקנו בעל ‘מחזה אברהם’ רבה של ברודי וממנו נסמך להוראה. בשנת תרפ”ה נבחר להיות רב ואדמו”ר בקוסוב וכל חסידי אביו קבלו את מרותו ובראשם הגאון רבי דוד שפרבר, היה יפה תואר ויודע נגן, ביקר בארץ ישראל בשנת תרצ”ה, נספה עם כל בני משפחתו בלבוב בשנת תש”ג.
[1] דף 21+13 ס”מ, מעט סימני דבק בפינות.
×