Lot : 9

מכתב ארוך ונפלא מאת הגאון רבי מרדכי גימפל יפה אב"ד ראזינאי נגד ההיתר המכירה בשנת תרמ"ט בהעתקת רבי אריה לוין.

Start price: $500
|
Est. Price: $750 - $1,000

מכתב ארוך מאת הגאון רבי מרדכי גימפל יפה שנשלח בשנת השמיטה – תרמ"ט לחתנו רבי צבי הירש וואלק בעל כתר כהונה ובו ידיעות מעניינות על הישוב היהודי החדש בארץ ישראל, מצב ירושלים ומצב השמיטה של שנת תרמ"ט בארץ ישראל.

4 עמודים גדולים. המכתב הועתק כולו על ידי רבי אריה לוין שחתם את שמו הפרטי בסוף המכתב.
רמ"ג יפה כותב בהרחבה על חששותיו בענין שמירת שנת השמיטה ומביע את שמחתו על כך שבני המושבות שפגש קבלו על עצמם את האיסור שהטילו רבני ירושלים על ‘היתר המכירה’ שגם הוא היה בין מתגדיו עוד בהיותו על אדמת רוסיה. ומאשים את חובבי ציון החדשים שבאשמתם יצאה שגגה מפי איזה רבנים גדולים להסכים ל’היתר מכירה’ כמו כן הוא מספר לו שזה עתה קיבל קונטרס גדול מידיו ה’בית הלוי’ וכן הבטיח לו שיעזור לשובתי שביעית.
בתחילת המכתב הוא מספר לחתנו על בואו לארץ ישראל וקבלת הפנים שנערכה לו על ידי יושבי עקרון (מזכרת בתיה) ועל הסיבות שהביאו להחלטתו לא לגור בירושלים אלא ביהוד, הוא עובר לתאר את המצב הרוחני של ירושלים ומשבח את בתי מדרשיה ולומדיה.
×