Lot : 19

ספר תהלים 'אמרות טהורות' זיטומיר תרי"ז (1857) עותק נדיר ביותר עם שוליים רחבים במיוחד!!

Start price: $10,000
|
Est. Price: $12,000 - $18,000

ספר תהלים עם פירוש רש"י ואמרות טהורות להרה"ק רבי אלעזר הלוי איש הוררויץ בעל ‘נעם מגדים’ וסדר פיטום הקטורת להרה"ק רבי אברהם יהושע העשל מאפטא בעל אוהב ישראל וסדר מעמדות בעריכת בנו הרה"ק רבי יצחק מאיר מז’ינקוב.

עותק נהדר – הדפסה נאה על נייר לבן ושוליים רחבים במיוחד. שני שערים הראשון בדיו אדום, למעמדות שער נוסף, בסוף התהלים ‘למנצח’ בצורת המנורה.
בתחילת המעמדות הקדמת הרה"ק רבי יצחק מאיר מז’ינקוב על עבודת עריכת המעמדות ועל סדר פיטום הקטורת לעצירת המגיפה שקבל מאביו הרה"ק מאפטא.
זיטומיר תרי"ז (1856) בדפוס האחים השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 8, 3- 438: 64 עמ’. 23 ס"מ. רוחב השוליים: בין 4-5 ס"מ. שיקומי נייר אמנותי בשוליים הפנימיים. כריכת עור חדשה מהודרת.
עותק נדיר עם שוליים רחבים באופן יוצא מן הכלל
×