פריט : 142

מכתב ברכות בכתב יד הסטייפלר / הגר"ח קנייבסקי / והרבנית בת שבע

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
מכתב ברכות בכתב יד הסטייפלר / הגר"ח קנייבסקי / והרבנית בת שבע קנייבסקי אל הגרי"ש אלישיב

ד"ש לכולם, חג כשר ושמח וכל טוב לכולם, כולנו ב"ה מרגישים טוב – שלכם בת שבע
. מכתב ברכה לחג הפסח מאת הרבנית הצדקנית בת שבע קנייבסקי לאביה הגדול רבי יוסף שלום אלישיב. לברכה הצטרף גם בעלה רבי חיים וכתב כדרכו בקצרה:
'גם אני דו"ש [דורש שלומם]
חיים.

הברכות נרשמו בצדה השני של מכתב ברכה ששלח הסטייפלער אל מחותנו הגרי"ש בתוספת שאלה הלכתית שנשאל.

הרבנית בת שבע קנייבסקי בתו הבכורה של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, נולדה בשנת תרצ"ב בירושלים ונישאה בשנת תשי"ב להגאון רבי חיים קנייבסקי, החל משנת תש"נ לערך החלה לקבל נשים לעצה וברכה – דבר שאין לו כמעט אח ורע בציבור הליטאי, היא עודדה רוחם של נשים קשות יום, התפללה עבורם, ואף חילקה סגולות שונות, נפטרה באופן פתאומי בשבת חול המועד סוכות תשע"ב.
גלויית דואר מיום י"ג ניסן תשכ"א [1961].

×