Lot : 99

מכתב בכתב יד הרה"ק רבי חיים מנחם מז'ינקוב. שושלת אפטא.'מהיום אין אנוכי

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,000 - $4,000

מכתב בכתב יד הרה”ק רבי חיים מנחם מז’ינקוב. שושלת אפטא.


‘מהיום אין אנוכי מקבל עלי אחריות עירם’

הרה”ק רבי חיים מנחם היה בנו של רבי משולם זוסיא מז’ינקוב בן רבי יצחק מאיר מז’ינקוב בנו של הרה”ק בעל ‘אוהב ישראל’ מאפטא. וחתן הרה”ק רבי דוד מטולנא בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל..

מכתב תקיף בענין מחלוקת אודות שו”ב: בעיר אחת שהייתה תחת דגל רבנותו פרצה מחלוקת ‘ובאו מים עד נפש ומוכרח שהיה שלום בעירם’ במכתבו קובע הרה”ק מז’ינקוב מה יעשו עם השו”ב ומאיים שאם לא יקבלו דבריו הוא מסיר את אחריותו מהעיר ‘ומה שיצמח מזה’ אין זה מאחריותי. ‘וה’ יעזור שיהיו דברי נכנסים בלבם’
הרה”ק רבי חיים מנחם מזינקוב (תקצ”ז-תרנ”ג) היה מחשובי האדמורי”ם ברוסיה והשפעתו היתה גדולה, היו לו בתי חסידים משלו בעיירות רבות בפודוליה בסרביה ואוקראינה.
×