Lot : 83

מכתב ארוך מאת האדמו"ר רבי יהודה אריה פרלוב מנובומינסק - מראשוני האדמורי"ם

Start price: $700
|
Est. Price: $1,000 - $1,500
מכתב ארוך מאת האדמו”ר רבי יהודה אריה פרלוב מנובומינסק – מראשוני האדמורי”ם באמריקה
מכתב בכתב יד האדמו”ר רבי יהודה אריה פרלוב מנובומינסק לאחיו האדמו”ר רבי שלמה חיים פרלוב מבוליחוב [הי”ד] משנת תרצ”ח. 
מכתב ידידותי מאוד, עם דברי עידוד וחיזוק ובקשה לשמור על בריאות גופו וכו’.
בצדו השני מכתב לבתו וחתנו, ממנו ומרעייתו בת האדמו”ר רבי דוד טברסקי ממקרוב (שושלת טשרנוביל).
האדמו”ר רבי יהודה אריה פרלוב מנובומינסק [תרל”ז-תשכ”א] בן האדמו”ר רבי יעקב פרלוב מנובומינסק (שושלת נשכיז), נסמך מהגר”ח סולובייצ’יק שקרבו והחשיבו וכן מבעל ‘חלקת יואב’. בשנת תרפ”ד היגר לארצות הברית והניח את היסודות לתנועת החסידות באמריקה, התיישב בניו יורק והתפרסם כאדמו”ר מנובומינסק.
×