Lot : 77

גביע הקידוש של הרה"ק ובעל המופת האדמו"ר מריבניץ זצ"ל הרה"ק רבי חיים

Start price: $5,000
|
Est. Price: $10,000 - $15,000

גביע הקידוש של הרה”ק ובעל המופת האדמו”ר מריבניץ זצ”להרה”ק רבי חיים זנוויל אברמוביץ מריבניץ – הריבניצער רבי – נולד בבוטשאן שברומניה בשנת תרנ”ז, נתייתם בילדותו וגדל אצל הרה”ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט שאמר עליו שהוא בנו יחידו, גר בריבניץ (כיום מולדובה, אז אוקראינה) וכבר מנערותו נהג בקדושה ובטהרה, טבל בנהרות קפואות, ובחירוף נפש נסע ממקום למקום תחת עיני השלטון הקומוניסטי למול את ילדי ישראל ולשחוט כהלכה, גם בתקופת השלטון הנאצי שרד בדרך פלא, בתקופה זו התפרסם כפועל ישועות ומעשיות רבות יש על כך.
רק בשנת תשל”ג הסכים לעזוב את רוסיה, תחילה ישב בארץ ישראל ולאחמ”כ בארה”ב שם המשיך בדרכו המיוחדת, רבים ששיחרו לפתחו מכל קצוות לקבל עצה ברכה וישועה העידו שראו אצלו ממש רוח הקדש. נפטר בשנת תשנ”ו בעיר מונסי ולקברו נוהרים המונים.
×