Lot : 73

זהר חדש עם הגהות רבות בכתב יד. קראקא שס"ג [1603] מאות הגהות

Start price: $5,000
|
Est. Price: $7,000 - $10,000
זהר חדש עם הגהות רבות בכתב יד. קראקא שס”ג [1603]

מאות הגהות על ספר זוהר חדש ומדרש הנעלם ו’תיקונים’ עם זהר על מגלות שיר הישרים ואיכה מוגה על ידי הגאון החסיד המקובל האלוקי רבי משה מרדכי מרגליות – תלמיד מהרש”ל ובעל ספר חסד ה’ . קראקא שס”ג [1603].

בגליונות הספר הערות, תיקונים ושינויי נוסחאות בכתב יד אשכנזי קדום, ניכר שהמחבר היה בקי נפלא בתורת הסוד, והוא כותב ביאורים על דרך הקבלה, כמו כן הוא מגיה מדעתו הרחבה את נוסחת הזהר, במקום אחד הוא מציין ‘ובמקום אחר הארכתי’ וכן מביא ‘מצאתי מוגה כ”י חכם אחד ואינו נראה לי כי…’ .
17 ס”מ. [6], קיב, מח: לו דף. למדרש שיר השירים ואיכה שער מיוחד. מצב מצוין, כריכת עור חדשה נאה.
אוסף לונצר – וואלמדונה.
×