Lot : 71

דברי הדרכה לחיים בכתב ידה של הרבנית שרה שנירר משנת תר"צ
ספר שנה של נערה שסיימה את לימודיה בבית יעקב למורות בעיר קראקא – בה רשמו חברותיה דברי ברכה וזכרון – בדף הראשון של הפנקס רשמה דברי ברכה הרבנית הדגולה מייסדת 'בית יעקב' מרת שרה שנירר.
 בראש דבריה היא רשמה באותיות גדולות את שלושת הפסוקים שהיו שגורים על לשונה תדיר והיוו את תמצית משנתה החינוכית:
עבדו את ה' בשמחה,
שויתי ה' לנגדי תמיד,
למנות ימינו כן הודע
ולאחר מכן דברי הדרכה קצרים ביידיש לאור פסוקים אלו.
הדברים נרשמו בכפר 'ראבקא' שליד קראקא שם התקיימו מחנות הנופש וקורסי ההשתלמות של בית יעקב.
הפנקס מחזיק 34 דפים בפורמט אלבומי: 169 ס"מ כריכת בד מקורית עם הדבקת טס ברזל על הכריכה . נרשמו בו מזכרות מהשנים תר"צ-תרצ"ה במקומות שונים בפולין.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $3,000 - $5,000
דברי הדרכה לחיים בכתב ידה של הרבנית שרה שנירר משנת תר”צ

ספר שנה של נערה שסיימה את לימודיה בבית יעקב למורות בעיר קראקא – בה רשמו חברותיה דברי ברכה וזכרון – בדף הראשון של הפנקס רשמה דברי ברכה הרבנית הדגולה מייסדת ‘בית יעקב’ מרת שרה שנירר.
 בראש דבריה היא רשמה באותיות גדולות את שלושת הפסוקים שהיו שגורים על לשונה תדיר והיוו את תמצית משנתה החינוכית:
עבדו את ה’ בשמחה,
שויתי ה’ לנגדי תמיד,
למנות ימינו כן הודע
ולאחר מכן דברי הדרכה קצרים ביידיש לאור פסוקים אלו.
הדברים נרשמו בכפר ‘ראבקא’ שליד קראקא שם התקיימו מחנות הנופש וקורסי ההשתלמות של בית יעקב.
הפנקס מחזיק 34 דפים בפורמט אלבומי: 169 ס”מ כריכת בד מקורית עם הדבקת טס ברזל על הכריכה . נרשמו בו מזכרות מהשנים תר”צ-תרצ”ה במקומות שונים בפולין.
הרבנית שרה שנירר (תרמ”ג-תרצ”ה) מחוללת תנועת בית יעקב, הקימה את בית הספר הראשון לבנות בשנת תרע”ט ועד מהרה התרחב ונהפך לרשת של בתי ספר בכל רחבי פולין. – היא חוללה מהפך של ממש בחינוכן של בנות ישראל בדרך ישראל סבא.
×