Lot : 63

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי יוסף רוזין - הרוגוצ'וביר. חול המועד

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי יוסף רוזין – הרוגוצ’וביר. חול המועד פסח תרצ”ב

חידושי תורה בכתב יד הגאון רבי יוסף רוזין מדווינסק בעל ‘צפנת פענח’ על הרמב”ם הנודע בשם הרוגוצ’וביר.

בדבריו כאן כותב הרוגוצ’וביר חידוש עצום ונפלא בגדר ספר רפואות שגנז יאשיה המלך. כדרכו של הרוגוצ’וביר החידושים מלאים בציונים ועיינים בבקיאות מבהילה בכל הש”ס.
גלוית דואר כתובה משני צדיה משנת תרצ”ב (1932).
“פרשה בפני עצמה שאינה נכללת בתוך המסגרת הקבועה של גדולים וגאונים, היתה אישיותו התורנית של הגאון הרוגוצ’וביר, לא שאינה נכנסת מפני רוב גדלה ועמקה ורחבה, אלא שאינה נכללת, אין המדובר על שיעור הקומה, על הכמות, לא על הכמות של היקף הידיעות, הבקיאות, ולא על זו של עומק ההגיון, הקומה עצמה היא אחרת, מחומר אחר קורץ, מעיסה אחרת נילוש, בקיאות אחרת, הגיון אחר, פרשנות אחרת…. כשאתה מעיין בספריו הראש מסתחרר מרוב הציונים ו”העיינים” והוא הדבר בנוגע לניתוחיו ההגיוניים ולביאוריו- פירושיו המקוריים”. (אישים ושיטות).
×