Lot : 47

תורת משה. בילוידיר שנ"ג (1593) חיבורו הראשון של האלשיך הקדוש על התורה.

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
תורת משה. בילוידיר שנ”ג (1593) חיבורו הראשון של האלשיך הקדוש על התורה.

חיבורו הראשון של רבינו האלשיך הקדוש על התורה נדפס לראשונה על ספר בראשית בלבד בעיר בילוידיר בשנת שנ”ג (1593)
ספר תורת משה להאלשיך הק’ התקבל בכל תפוצות ישראל והוא אבן יסוד ופינה לכל הדרשנים והמגידים וכבר העיד רבינו האר”י זצ”ל על האלשיך שכיון בדרשותיו אל האמת (כן כתב בשמו החיד”א בשם הגדולים). ובעל ‘מנחת אלעזר’ כותב שהאר”י אמר שכיון שראה שכל פמליא של מעלה באו לשמוע דרשתו גם הוא הלך.
פב, [1] דף 27 ס”מ מעט נקבי עש נסתמו ושוקמו ביד אמן, כריכת עור חדשה נאה. בראש השער חתימת רבי יוחנן משלאנק – תלמיד החתם סופר וממייסדי ישיבת עץ חיים. נדיר ביותר
הדפוס בבילוידיר. בשנת שנ”ג ייסדה ‘הגברת המעטירה אשת חיל מרת ריינה נשיא אלמנת השר הגדול דון יוסף נשיא’ בית דפוס בארמונה בבילוידיר אשר בפרבר אורטה קייואי הסמוך לקושטא, את בית הדפוס היא לא פתחה לשם רווח, אלא כדי לאפשר לחכמי תורכיה וארץ ישראל להדפיס את חיבוריהם. בבית דפוס זה נדפסו בין השנים שנ”ג-שנ”ז על ידי המדפיס יוסף אשקלוני שבעה ספרים בלבד וכולם נדירים ביותר.
(אוסף ספריית ואלמדונה – לונצר).
×