Lot : 45

מכתב מאת הרה"ק רבי יחזקאל שרגא לעזער נכד הרה"ק משינאווא. הרה"ק רבי

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,000
מכתב מאת הרה”ק רבי יחזקאל שרגא לעזער נכד הרה”ק משינאווא.

הרה”ק רבי יחזקאל שרגא לעזער בן הרה”ק רבי שמואל שמחה לעזער מטארנא (נכד הרה”ק רבי מנחם מנדל מסטריזוב בעל שובע שמחות) שהיה חתנו של הרה”ק רבי פנחס תאומים פרנקל מצעשינוב חתן הדברי יחזקאל משינאווא (העומד מצד הכלה היה הרה”ק משינאווא כי חתנו הנ”ל נפטר בחייו ראה דברי יחזקאל מהדורת תשנ”ט עמ’ שצה) רבי יחזקאל שרגא היה חתן הרה”ק רבי יעקב יצחק ברנדוויין אב”ד בערשט – שושלת סטרטין (ראה שמחת עולם עמ’ שצ).
×