Lot : 30

ליקוטי מוהר"ן תנינא: מאהלוב תקע"א. מהדורה ראשונה. חידושים נפלאים ונוראים אשר שאבנו

Start price: $12,000
|
Est. Price: $16,000 - $20,000
ליקוטי מוהר”ן תנינא: מאהלוב תקע”א. מהדורה ראשונה.
חידושים נפלאים ונוראים אשר שאבנו ממעיני הישועה נחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב בעריכת והוצאת תלמידו הגדול רבינו נתן מברסלב.
מאהלוב תקע”א (1811) [2] נח דף. 20.5 ס”מ. נייר ירקרק. שוליים יפים, מצב טוב מאוד, כריכה ישנה. 
בהקדמתו כותב רבי נתן כי המאמרים שנדפסו בחלק זה ‘אלה דבריו האחרונים, אשר הוסיף לחדש ולגלות אחרי שנגמר הספר ליקוטי מוהר”ן ואת אשר נשמע לאזנינו מפי הקדוש מיום ההוא והלאה עד הסתלקותו…’. 
בדף [2] ‘חרוזים מכתב יד רבינו זצוק”ל ושמו קדש ושם אביו חתום בראשי החרוזות כפול ומשולש’. בדף [2,ב] סודות ורמזים על שמו של רשב”י. 
סטפנסקי חסידות 286.
×