Lot : 147

הגדה של פסח עם ציורים ותרגום מאראטי . פונה – הודו  תרל"ד

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000

הגדה של פסח עם ציורים
ותרגום מאראטי . פונה – הודו  תרל”ד (1874 )

הגדה של פסח כמנהג עדת ‘בני ישראל’ בהודו עם תרגום מאראטי נערך ויצא לאור על ידי האחים משה יעקב אילקר ואהרן דניאל אילקר.

בדפים 1-5 בתחילת ההגדה ציורים המתארים את סדר הכנת המצות, ההכנות פסח ועריכת ליל הסדר כמנהג עדת בני ישראל בהודו. ציורים אותנטיים נותנים לנו צהר לעולמם של יהודי המזרח וניתן ללמוד מהם מכלי ראשון על חזותם החיצונית ומלבושיהם של יהודי המזרח בתקופות אלו. 
פונה תרל”ד [1874]. 2, [9] דף. [1], ה-נ, 5-44, 5 עמ’. מקור ותרגום עמוד מול עמוד. מצב טוב, ההגדה היחידה שנדפסה בפונה.
אוצר ההגדות 1437 יערי, רשימת הספרים שנדפסו בפונה מס’ 4.
×