Lot : 146

הגדת אמשטרדם המצוירת עם מפת גבולותארץ ישראל. אמשטרדם תע"ב (1712)

הגדה של פסח עם ליקוטים מביאורי אברבנאל, בעל מעשי ה', מטה אהרן וחבל בני יהודה, עם הוראות ודינים בעברית יידיש ולאדינו, ציורים פיתוחי נחושת ומפת גבולות הארץ וחלוקתה לשבטים. אמשטרדם תע"ב (171). דפוס שלמה פרופס.

[1], לא דף. מפה מקופלת 30 ס"מ, שני שערים, קדם שער פתוח נחשת. כתמי יין, בדפים יח-יט, מעט קרעים בשוליים עם חיזוקים ללא חסרון בטכסט.
גודל המפה במצב פתוח: 3048 ס"מ.
אוצר ההגדות 120.

Start price: $5,000
|
Est. Price: $7,000 - $10,000

הגדת אמשטרדם המצוירת עם מפת גבולות
ארץ ישראל. אמשטרדם תע”ב (1712)

הגדה של פסח עם ליקוטים מביאורי אברבנאל, בעל מעשי ה’, מטה אהרן וחבל בני יהודה, עם הוראות ודינים בעברית יידיש ולאדינו, ציורים פיתוחי נחושת ומפת גבולות הארץ וחלוקתה לשבטים. אמשטרדם תע”ב (171). דפוס שלמה פרופס.

[1], לא דף. מפה מקופלת 30 ס”מ, שני שערים, קדם שער פתוח נחשת. כתמי יין, בדפים יח-יט, מעט קרעים בשוליים עם חיזוקים ללא חסרון בטכסט.
גודל המפה במצב פתוח: 3048 ס”מ.
אוצר ההגדות 120.
×