Lot : 139

עפרות תבל: לונדון תר"י – עם תמונת המחברפירוש על ספר קהלת בעברית

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200
עפרות תבל: לונדון תר”י – עם תמונת המחבר
פירוש על ספר קהלת בעברית ובאנגלית מאת החכם המפורסם רבי אברהם בלעיש. לונדון תר”י (1850) עם תמונתו הנדירה והמרשימה של המחבר בהיותו בגיל שמונים ושבע.
כך מתואר המחבר בשער הספר: הרב המפורסם אברהם בלעיש נר”ו… זה אחד מעשרה חיבורים שחיבר הרב הנזכר… שהיה שר על אוצר הבאי של תוניס כשהיה בן ארבעים שנה ואח”כ נתמנה רב בעיר ניסא דברופינסא [ניצה] וכל מלכי אירופה אוהבים אותו והן עתה סמוך לעשרה שנים שקבע דירתו בזאת העיר המהוללה לונדריש ואור תורתו זורחת במדרש ת”ת עץ חיים של ק”ק ספרדים.
[1], 69, [1] עמ’. פורטריט. 27 ס”מ. שער נוסף באנגלית, בתחילת הספר שיר בעברית ואנגלית לכבוד מונטיפיורי, כריכה מקורית בצבע אדום מעט פגועה ומשופשפת, בשלמות עם הפורטריט נדיר מאוד. מצב מצוין. 
×