Lot : 132

"יביע אומר" ספרו הראשון של הרב עובדיה יוסף - אותו הדפיס בהיותו

Start price: $500
|
Est. Price: $600 - $800

“יביע אומר” ספרו הראשון
של הרב עובדיה יוסף – אותו הדפיס בהיותו בן 18 בלבד.  ירושלים תרח”צ ( 1938 )

חידושי תורה על מסכת הוריות ‘אשר חנן ה’ את עבדו בטובו וחסדו הצב”י עובדיה יוסף ס”ט לומד בישיבת פורת יוסף’. ירושלים תרצ”ח (1938)

את הספר הדפיס הרב עובדיה בגיל שמונה עשרה בעת שהיה תלמיד בישיבת פורת יוסף וכבר בספר זה ניכרת בקיאותו העצומה של הרב עובדיה ולשונו המליצית.
יש קוי דמיון בין הרב עובדיה יוסף לרבי יוסף אזולאי – החיד”א שכן חיבורו הראשון של החיד”א אותו כתב בגיל 17 הוא על מסכת הוריות וכן הרב עובדיה וכבר המליצו על כך ‘מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף’.
לב עמ’ 14.2 ס”מ. מעט כתמים. בראש החוברת הסכמת רבו רבי אליהו לופס. בעמוד האחרון כותב הרב עובדיה ‘מפני הוצאות הדפוס, הפסקתי כאן ואם יכנסו לי ההוצאות שהוצאתי, בלי נדר אמשיך להדפיס הלאה’.
×