Lot : 126

'קומו שרים ושאו קולות' – שיר לחתונה: ליוורנו
תק"ד – לא ידוע.
שיר לכבוד נשואי משה בן הזקן נשוא פנים שמואל אינרקיס מיראנדה עם הכלה אסתר בת הגביר משה די ליאון ביום י"א ניסן שנת תק"ד (1744) מאת רמ"ה ותולעה.
דף בודד בגודל: 2336.5 ס"מ. בראש הדף צורת מלאך גדול אוחז בידו חצוצרה. קמטים, חתוך למעלה עם מעט חסרון, שיקום תיבה אחת.
נדיר ביותר, לא נרשם ביבליוגרפית ואינו בספריה הלאומית, ככל הנראה אינו ידוע כלל.


Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200
‘קומו שרים ושאו קולות’ – שיר לחתונה: ליוורנו

תק”ד – לא ידוע.
שיר לכבוד נשואי משה בן הזקן נשוא פנים שמואל אינרקיס מיראנדה עם הכלה אסתר בת הגביר משה די ליאון ביום י”א ניסן שנת תק”ד (1744) מאת רמ”ה ותולעה.

דף בודד בגודל: 2336.5 ס”מ. בראש הדף צורת מלאך גדול אוחז בידו חצוצרה. קמטים, חתוך למעלה עם מעט חסרון, שיקום תיבה אחת.
נדיר ביותר, לא נרשם ביבליוגרפית ואינו בספריה הלאומית, ככל הנראה אינו ידוע כלל.
×