Lot : 105

הזמנה אישית לחתונה בכתב יד האדמו"ר בעל 'אמרי חיים' מויז'ניץ בסוף ימיו,

Start price: $700
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
הזמנה אישית לחתונה בכתב יד האדמו”ר בעל ‘אמרי חיים’ מויז’ניץ בסוף ימיו, עם מכתב מהרבנית.
הזמנה מאת כ”ק האדמו”ר רבי חיים מאיר הגר מויז’ניץ בעל אמרי חיים לחתונת נכדו רבי ישראל ארנסטר עם בת האדמו”ר מאמשינוב משנת תש”ל.
בצד ההזמנה הוסיף האדמו”ר מכתב פרטי ממנו לאחד מקרוביו בחתימת יד קדשו. ההזמנה היא שנתיים לפני פטירתו וניכרת על חתימתו קושי הכתיבה.
בצד השני מכתב פרטי ביידיש בכתב יד של הרבנית מרגלית [בת הרה”ק רבי זאב טברסקי בהרה”ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא].
הרה”ק רבי חיים מאיר הגר בעל “אמרי חיים” נולד בשנת תרמ”ח לאביו האדמו”ר רבי ישראל מויז’ניץ, הוא היה יד ימינו בחייו וישב על כסאו לאחר מותו, שיקם וקומם את חסידות ויזניץ לאחר השואה, בשנת תש”ז עלה ארצה, הקים מחדש את מוסדות ויז’ניץ והיה מראשי הנהגת היהדות החרדית עד פטירתו בשנת תשל”ב. 
×