Lot : 101

מכתב המלצה מאת הרה"ק רבי דוד מזלוטפולי בהרה"ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא וחתן רבי אהרן מקארלין

מכתב המלצה עבור שו"ב הרוצה לעזוב את מלאכתו ולעלות לשכון כבוד בארץ ישראל, אך אין לו שם שום מכיר, לכן מבקש האדמו"ר מאחד מחסידיו הגר בירושלים 'שיקרב אותו וידרוש טובתו בכל האפשר'.

הרה"ק רבי דוד טברסקי מזולטופולי בנו של הרה"ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא, חתן הרה"ק רבי אהרן מקארלין בעל 'בית אהרן' וחותנו של אחיינו הרה"ק רבי ישראל פרלוב – ה'ינוקא' מסטולין. היה נערץ על אלפי חסידים. שלא כדרך אדמור"י טשרנוביל נהג בצומות וסיגופים, נפטר בשנת תרע"ה.
[1] דף. 1320 ס"מ. חתימת יד קדשו, מעט קמטים.

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,000 - $5,000

מכתב המלצה מאת הרה”ק רבי דוד מזלוטפולי בהרה”ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא וחתן רבי אהרן מקארלין

מכתב המלצה עבור שו”ב הרוצה לעזוב את מלאכתו ולעלות לשכון כבוד בארץ ישראל, אך אין לו שם שום מכיר, לכן מבקש האדמו”ר מאחד מחסידיו הגר בירושלים ‘שיקרב אותו וידרוש טובתו בכל האפשר’.

הרה”ק רבי דוד טברסקי מזולטופולי בנו של הרה”ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא, חתן הרה”ק רבי אהרן מקארלין בעל ‘בית אהרן’ וחותנו של אחיינו הרה”ק רבי ישראל פרלוב – ה’ינוקא’ מסטולין. היה נערץ על אלפי חסידים. שלא כדרך אדמור”י טשרנוביל נהג בצומות וסיגופים, נפטר בשנת תרע”ה.
[1] דף. 1320 ס”מ. חתימת יד קדשו, מעט קמטים.
×