Lot : 96

מסכת חולין: אמשטרדם תפ"ח (1728) עותק נדיר - נדפס כולו על נייר כחול !!

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,000 - $5,000
גמרא נדירה ביותר – הדפסה מיוחדת של מסכת חולין בפורמט קטן על נייר כחול אמשטרדם תפ”ח (1728)
עם רש”י, תוס’ ופסקי הרא”ש. [282] 69 דף. 21 ס”מ. דפוס הדיין רבי משה פרנקפורט בעל ספר זה ינחמנו. הובא לדפוס על ידי רבי בנימין בינוש אב”ד סטאלין ורבי יעקב דיין דק”ק לובמלא.
הגמרא כולה נדפסה על נייר כחול, חיתוך דפים מוזהב, כריכת עור עתיקה עם גב חדש, מצב מצוין.
×