Lot : 95

כריכה מיוחדת – אמשטרדם תפ"ו - סדר תפלות כמנהג ספרדים.

Start price: $1,500
|
Est. Price: $2,000 - $2,500
כריכת עור עתיקה אמנותית עם הטבעות זהובות בספר סדר התפלות לכל השנה כמנהג ק”ק ספרדים עם תפלות לזכר העולים על המוקד על ידי האינקוויזיציה, מוגה ומדוייק בשבע חקירות ושבע דרישות על ידי המגיה שמואל רודריגיז מינדיז.
אמשטרדם תפ”ו (1726). 152: [1] 16 דף. 18.5 ס”מ. בנוסף: לוח עברי למאתיים ושש עשרה שנה עד שנת ת”ש! עם שער מיוחד.
בדף קנ,א נוסח השכבה לשרופים על קדוש השם והמכוון הוא אל אבות הקהילה הפורטוגזית באמשטרדם שהועלו על המוקד על ידי האינקוזיציה.
כאמור העותק במצב מושלם, שוליים רחבים, חתוך דפים מוזהב, ובכריכה נהדרת עם הטבעות זהב מרשימות, בשלמות כזו נדיר באופן מיוחד.אוסף ואלמדונה
×