Lot : 94

"כתב יד ספר ""תורת הארץ"" - בכתב ידו של המחבר הגאון רבי משה קלירס, רבה של טבריה "

Start price: $6,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
“כרך שלם בכתב יד של ספר תורת הארץ חלק ב’, אוטוגרף של המחבר

הגאון רבי משה קליערס (תרל””ד-תרצ””ד), רבה של טבריה וראש ישיבת “”אור תורה”” נודע כאחד מגדולי רבני ארץ ישראל, גאון מופלג מגדולי ההוראה, איש קדוש חסיד וענוותן. לפני שניגש לחיבור זה למד בעיון-רב 14 פעמים את כל התלמוד ירושלמי סדר זרעים. חלקו הראשון של הספר “”תורת הארץ”” נדפס בחיי המחבר בשנת תרפ””ה, ועם הופעתו בדפוס נתקבל הספר כאחד מספרי היסוד בהלכות התלויות בארץ . החלק השני נדפס מיד לאחר פטירתו בשנת תרצ””ד, ונערך ע””י בניו. במהדורה בכתב היד שלפנינו ישנם שינויי סגנון רבים מהספר הנדפס.
[335] דף. . 15X20 ס””מ. מצב כללי טוב. כתמים בחלק מהדפים. כריכת עור חדשה.”
×