Lot : 85

תאג' תימני קדום - ספר בראשית שמות עם תרגום רב סעדיה גאון - נכתב בסביבות שנת 1500.

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
ספר בראשית שמות עם תרגום ארמי של אונקלוס הגר ותפסיר ערבי של רבי סעדיה גאון עם ניקוד טברייני וטעמי המקרא.
כתב היד נכתב בסביבות שנת 1500, בכתב תימני דק, מרובע, על ידי סופר מומחה.


[160] דפים. 28×16 ס”מ, 26 שורות בעמ’, כריכת עור ישנה . חלק לא קטן מהדפים בלויים, ויש בהם חסרון
חלק מהעמודים הושלמו מקודקסים תימנים ישנים מאוד קדומים לכתב יד זה חלק מהם משנת 1450בערך ראה דפים: 41-42, 66-67, 146, ובחלק שמות ממהדורה מאחרת יותר ראה דפים: 158-160.
כתב היד כולל את הספרים בראשית שמות ונכתב קטע מקרא, אחריו קטע תרגום אונקלוס ואחריו קטע תרגום רס”ג. בשוליו ה”מסורה”.
מצורף חוות דעת מפרופ’ בנימין ריצ’לר לשעבר מנהל המכון לתצלומי כתבי יד עבריים בספריה הלאומית.
×