Lot : 82

מכתב בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי ישראל שפירא מבלוז'וב

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200
מכתב בענין השגת ויזה לארצות הברית עבור פליט מהשואה, כולו בכתב יד קדשו של האדמו”ר הרה”ק רבי ישראל שפירא מבלוז’וב.


האדמו”ר רבי ישראל שפירא מבלוז’וב – שושלת דינוב. נולד ברישא בשנת תר”ן, כבר בגיל שלש עשרה הוכתר להוראה, כיהן ברבנות פראכניק ואיסטריק ורוב חסידי אביו הצטרפו אליו. בשנת תרפ”ה הוציא לאור את ספרו של זקנו שו”ת צבי לצדיק עם הערות משלו, בשנות השואה ניצל בנסים, שהה זמן מה באנטוורפן ומשם היגר לארצות הברית והקים בה מרכז חסידי, היה מראשי מועצת גדולי התורה ונשיא הכבוד של כולל גאליציה. נפטר בשנת תש”נ. [אנציקלופדיה לחסידות כרך ב’ עמ’ תקעח].
נשלח מברוקלין,[7] ללא תאריך. 21×14 ס”מ. מצב מצוין.
×